Vásárlási feltételek

Üzemeltetői adatok:
Cégnév: A&Z 1.1 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2427 Baracs, Patak u. 1.
Telefonos elérhetőség: 06-20-564-0963
Web: www.archiguide.eu
E-mail: info@archuguide.eu
Adószám: 22075381-2-07
Cégjegyzékszám: 07-06-006322
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Szolgáltató képviselője: Katona Zoltán
Jogi nyilatkozatunk nyelve: magyar

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
Térképek

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%, azaz huszonhét százalék általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Rendelési információk
A vásárlás regisztráció nélkül lehetséges. A megrendelés elküldésekor: név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím megadása szükséges.

A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 – 14 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben emailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Rendelés menete
1. A megvásárolni kívánt termék kívánt példányszámát és a rendelési adatokat megadva folytathatja megrendelését a "Tovább" gomb megnyomásával.
2. Amennyiben rendelésén módosítani szeretne, azt a "Vissza" gomb megnyomásával teheti meg.
3. Ha további terméket nem kíván vásárolni és rendelését véglegesíteni kívánja, válassza a "Megrendelés" gombot.
4. A rendelési adatok megadásánál a külön számlázási adatok kitöltése nem kötelező, ha nem tölti ki automatikusan a megadott névre és a postázási címre állítjuk ki a számlát! A "Fizetés" menüpontnál tudja megjelölni, hogy a mely fizetési megoldást választja. A megrendelés véglegesítéséhez kattintson a "Megrendelés" gombra.
5. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap.
6. A beérkezett megrendelésének befogadását emailben minden esetben visszaigazoljuk, ez az e-mail tartalmazza a megrendelés és szállítási díj összegét, valamint a postai feladás idejét.


A postai utánvétellel megrendelt termék díjának fizetési módja
A postai utánvétellel megrendelt terméket a csomag átvételekor a postásnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a vásárlás feltételeit tartalmazó levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a postás előtt szíveskedjék megvizsgálni, és az esetlegesen a csomagon észlelelt sérülésekről kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Biztosítunk lehetőséget a csomag értékének előre átutalással történő kiegyenlítésére is, ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb („rózsaszín” postai csekken való fizetést nem áll módunkban elfogadni, ezt minden esetben visszaküldjük, aminek költsége a Megrendelőt terheli).

Házhoz szállítás díjszabása
A térképek szállítási költsége a mindenkori postai díjszabástól függ, jelenleg megrendelésenként Bruttó 490 Ft.-, azaz kettőszázhetven forint Európa területén bárhová.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
Kizárólag abban az esetben rendelje meg postai utánvétellel a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a postásnak vagy kollegánknak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Garancia
Termékeinkre, szolgáltatásainkra a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelete alapján nincs kötelező garancia vállalási kötelezettségünk, de garanciát vállalunk, hogy minden általunk forgalmazott és a www.archiguide.eu honlapunkon található termékünk 1. osztályú minőségben készül el és ha nincs megelégedve a minőséggel úgy, mi annak költségét visszatérítjük törvényes kötelezettségünk hiányában is. Ez alól kivételt képez az egyedileg készített, tovább értékesítésre nem lehetséges termékek.

Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:
- Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
- Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
- Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:
4.§
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül az A&Z 1.1 Bt. a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

Adatkezelés A webáruház használata során az A&Z 1.1 Bt. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az A&Z 1.1 Bt. alvállalkozója. (Pl: Magyar Posta Zrt., a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat az A&Z 1.1 Bt. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az A&Z 1.1 Bt. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az A&Z 1.1 Bt. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.Baracs, 2012. június 1.